NALOŽBA

MSE TRANSPAK

Naziv operacije: MSE TRANSPAK

Operacija je sofinancirana preko javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnjih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)«.

Namen operacije je izgradnja sončne elektrarne, moči 365 kW, na poslovno-proizvodnjem objektu podjetja Transpak.

Glavni cilji operacije MSE Transpak so lastna proizvodnja električne energije, dolgoročno znižanje stroškov, z oddajo viškov, dodatni prihodki in povečanje konkurenčnosti podjetja, povečanje deleža OVE v energetski potrošnji podjetja in zmanjšanje emisij CO2.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si